PRETTY z Lipovej hory - NELKA
 

Dátum narodenia / D.O.B.: 28. 7. 2001

Rodičia / Parents:
Bugsy Gold Vítězná x Celia z Lipovej hory

Chovateľ / Breeder :
Anna Mlynáriková, SK

Zdravie / Healt:
Ret. dysplasie, PHTLV/PHPV, Cat., PRA - neg. 1/07

V októbri 2001 prišla do našej domácnosti Nelka. Bola splnením veľkého sna, ktorý rástol v mojom srdci vyše 10 rokov. Táto túžba po blond sučke amíka sa naplnila až v mojej dospelosti. So psíkmi som dovtedy nemala žiadne skúsenosti. Po dvoch dňoch sledovania tohto malého klbka, keď som stále nevedela, kedy je tá pravá chvíľa, aby som ju odniesla von na venčenie som sa sama seba pýtala, či mi toto vôbec bolo treba..... :-)

Napriek tomu, že Neli bola prvá a mnoho vecí pre mňa nebolo ľahkých, bola to práve ona, s ktorou som začala spoznávať plemeno AMI. Ona ma vtiahla do tohto čarovného sveta, vďaka nej som spoznala agility a začali ma zaujímať aj iní američania - a ich obdivovanie sa dalo realizovať jedine na výstavách.

Neli nebola narodená pre výstavy. Osud jej predurčil dráhu vernej spoločníčky s canisterapeutskými sklonmi a preto bolo viac než zrejmé, že neostane jedinou v našej rodine...

/ Nela came to our home In October 2001. The long dream, which was growing in my heart over 10 years, came true. This desire for a blond (american cocker) bitch has became true in my adulthood. I had none experience with dogs before that time. After two days of watching at this "little ball" as I still didn't know when is the right time to take her out for a walk, I was asking myself if I've ever needed something like tihs.....

Even though a lot of things wasn't easy for me, thanks to Neli I began to be impressed by the american cocker breed. She brought me into this magical world, thanks to her I knew agility and I began to be interested in other Americans - and the admiration of them could be proceeded only via exhibitions.

Neli was not born for shows. Her destiny is to be a faithfull compeer with a canistherapy inclinations. Therefore it was more than obvious that she couldn't remain the only one cocker in our family...

 

Charakter / Character:

• poslušná a oddaná sučka, mierna k ľuďom i psom s večne krútiacim chvostíkom
/ a dutiful and loving bitch/girl gentle to people other dogs with ever twisting tail

• miluje pohodlie, behanie po lese (a zbieranie vetvičiek na srsť)
/ she loves comfort, running in the forest (and collecting twigs by her hair)

• za jedlo by predala celú našu rodinu (čakám, že ju raz kvôli sprostému jedlu odvalí)
/ she would sell all our family to get food

• vie spievať
/ she can sing

• vie ukradnúť z chlebíčka šunku bez toho aby porušila to, čo je na nej - napr. syr, vajce, zelenina => krycí manéver
/ she can stole a ham from a slice of bread without infracting the other things on it like cheese, egg, vegetables => cover maneuver

• má canisterapické sklony - uspí okamžite každého ku komu si ľahne.....(sáčková polievka v tomto prípade nevrie 10 min ale hodinu, však tatino?!) /
/ she has a canistherapy aaddictions - she makes sleepy everyone whom she lies to

• v minulosti behala s veľkým potešením agility
/ she was doing agility disciplines with high enthusiasm in the past

• nezaprie v sebe sliediča! (popreháňa všetky mačky v okolí, postraší sliepky spoza plota - ak na nejaké náhodou natrafí, vyvála sa vo všetkom "voňavom"...a vtedy je ohromne šťastná)
/ she can't deny the bloodhound inside her. (she is hounding all cats in neighbourhood, chickens behind the fence- if she meets some, she rolls in everything 'aromatic' and then she is absolutely happy)

• nemá rada nemeckých ovčiakov a bradáčku od susedov
/ she doesn't like german shepherds and our neighbour - little black schnauzer