ICh. BEST OF Charming Line - MEGIE
INTERCHAMPION
Champion of
Slovakia, Czech republic, Poland, Serbia, Ukraine, Bosnia & Herzegovina, Romania, Hungary
Grandchampion of Slovakia & Czech republic & Romania
Best in show III, Best in show II, Best in group, 8 x Best of breed, 5 x CACIB, national winner CZ
2 x BIS veteran, World dog show Milano IT, 11.6.2015 - exc 3 (veteran class)

Dátum narodenia / D. O. B.: 2. 1. 2006

Rodičia / Parents:
Truly Yours Like an Angel
x Ch. Ulgreis Girls Vítězná

Chovateľ / Breeder :
Ing. Ondřej Václavovič, CZ

Zdravie / Healt:
PRA/CAT neg. 1/07, neg. 10/08, neg. 5/2012

Vo februári 2006 sa naša rodina rozrástla o ďalšieho člena. Megie mi mala poskytnúť ďalší rozhľad, čo sa AMI týka. Mala ma vtiahnuť do sveta výstav, chovateľov, klubu a dúfajme, že aj chovu tohto krásneho plemena.

Megie je môj prvý výstavný pes a úspechy, ktoré má na svojom konte sa mi vzhľadom na túto skutočnosť občas zdajú neuveriteľné. Narozdiel od Nelky, Meguša bola pre výstavy priam stvorená. Keby ste ju videli ako ráno pred výstavou kňučí a nevie sa dočkať, kedy ju panička ako poslednú naloží do auta!

Verím, že toto sláďa s anjelským výrazom, no diabolským temperamentom, ktorého poznávacím znamením je chvostík "ala škorpión", bude aj skvelou matkou a zakladateľkou našej chovateľskej stanice Nellines.

/Our family expanded about a new member in february 2006. Megie should offer another view on american cockers to me. She should throw me into the world of shows, breeders, club and I hoped that also to breeding of this beautiful breed too.

Megie is my first dog for exhibitions. Her successes seem to be unbelievable for me according to that. She was born for shows unlike Nela. If you would see her, how she is whining and can´t wait in morning of the show day........until I load all things into the car.....

I believe this sweet girl with angel face with the devilish temperament, whose cognitive sign is a tail "ala scorpion", will be glorious mother and foundress of our kennel - Nellines.

 

Charakter - Character:

• poslušná, maznavá, prispôsobivá ale zároveň veľmi sebavedomá mladá slečna, ktorá si nenechá skákať po hlave
/a dutiful, lovering, adaptive, but also very conscious girl

• od malička veľmi ukecaná a občas aj umrnčaná:-)
/ from her childhood very mouthily and whimpering sometimes

• miluje hračky, aport a to, keď ich paničke o polnoci pchá do úst a chce aby sa s ňou hrala
/ she loves toys and fetch

• ako správny sliedič už ulovila zopár vrabcov (pár sa podarilo paničke zachrániť.....)
/ she has hunted down some sparrows (as a right bloodhound)

• rýchlo sa skamárati s inými psíkmi, ale veľkých sa bojí a húka na nich:-)
/ she chumps up with other dogs very fast, but she is affraid of big ones and hoots at them

• vie sa bezkonkurenčne mrštiť
/ she can matchless toss

• keď panička nechá "bordel na stole" (rozumej jedlo), veľmi rýchlo a bez zaváhania spraví poriadok
/ when i left some mess on the table (understand as food) she is able to clean out very fast and without hesitation

• mužské osadenstvo domu má úplne omotané okolo svojej chlpatej labky :-)
/ she has our hme male stuff absolutely wrapped around her fluffy paw