so sestrickou
october 2009 january 2010 january 2010 April 2010
12 týždňov / 12 weeks old 12 týždňov / 12 weeks old 12 týždňov / 12 weeks old 12 týždňov / 12 weeks old
10 týždňov / 10 weeks old 11 týždňov / 11 weeks old 11 týždňov / 11 weeks old 11 týždňov / 11 weeks old
10 týždňov / 10 weeks old 10 týždňov / 10 weeks old 10 týždňov / 10 weeks old 10 týždňov / 10 weeks old
8 týždňov / 8 weeks old 8 týždňov / 8 weeks old 8 týždňov / 8 weeks old 8 týždňov / 8 weeks old
6 týždňov / 6 weeks old 7 týždňov / 7 weeks old 7 týždňov / 7 weeks old 7 týždňov / 7 weeks old
19 dní / 20 days 19 dní / 19 days 4 týždne / 4 weeks old 6 týž4 týždne / 4 weeks old
pár hodín / few hours 5 dní / 5 days 9 dní / 9 days 16 dní / 16 days